Theo quan niệm của người việt, lựa chọn ngày tốt để khai trương, nhập trạch, cưới hỏi… sẽ giúp có một khởi đầu mới tốt đẹp, mọi việc thành công, lớn mạnh, vững chắc của sự nghiệp. Chính vì thế để giúp bạn thuận tiện hơn trong việc chọn ngày tốt trong tháng 11/2019 dương lịch, tháng 10 âm lịch, Blog Công Nghệ sẽ thông tin đầy đủ trong nội dung dưới đây. Cùng theo dõi ngay nhé!

cac ngay tot trong thang 11 2019 duong lich thang 10 am lich

Các ngày tốt trong tháng 11/2019 dương lịch, tháng 10 âm lịch

Các ngày tốt trong tháng 11/2019 dương lịch, tháng 10 âm lịch

Chủ Nhật
3
Tháng 11
Ngày tốt
 • 7/10/2019 Âm lịch.
 • Bát tự: Ngày: Giáp Thìn, Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt): Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Tuổi xung khắc: Nhâm Tuất, Canh Tuất, Canh Thìn
 • Việc tốt nên làm trong ngày 3/11: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giao dịch, nạp tài
Thứ Ba
5
Tháng 11
Ngày tốt
 • 9/10/2019 Âm lịch.
 • Bát tự: Ngày: Bính Ngọ, Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt):  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Tuổi xung khắc: Mậu Tý, Canh Tý
 • Việc tốt nên làm trong ngày 5/11: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ, động thổ, đổ mái, sửa bếp, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, đào đất, an táng, cải táng.
Thứ Tư
6
Tháng 11
Ngày tốt
 • 10/10/2019 Âm lịch.
 • Bát tự: Ngày: Đinh Mùi, Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Thu
 • Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt): Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Tuổi xung khắc: Kỷ Sửu, Tân Sửu
 • Việc tốt nên làm trong ngày 6/11: Cúng tế, giao dịch, nạp tài.
Thứ bảy
9
Tháng 11
Ngày tốt
 • 13/10/2019 Âm lịch.
 • Bát tự: Ngày: Canh Tuất, Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt): Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Tuổi xung khắc: Giáp Thìn, Mậu Thìn, Giáp Tuất, Giáp Thìn
 • Việc tốt nên làm trong ngày 9/11: Cúng tế, giải trừ, san đường
Chủ Nhật
10
Tháng 11
Ngày tốt
 • 14/10/2019 Âm lịch.
 • Bát tự: Ngày: Tân Hợi, Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt): Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Tuổi xung khắc: Ất Tỵ, Kỷ Tỵ, Ất Hợi, Ất Tỵ
 • Việc tốt nên làm trong ngày 10/11: Cúng tế, giải trừ
Thứ Ba
12
Tháng 11
Ngày tốt
 • 16/10/2019 Âm lịch.
 • Bát tự: Ngày: Quý Sửu, Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt): Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Tuổi xung khắc: ất Mùi, Tân Mùi, Đinh Hợi, Đinh Tỵ
 • Việc tốt nên làm trong ngày 12/11: Cúng tế, an đường, đào đất, an táng, cải táng
Thứ Sáu
15
Tháng 11
Ngày tốt
 • 19/10/2019 Âm lịch.
 • Bát tự: Ngày: Bính Thìn, Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt): Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Tuổi xung khắc: Mậu Tuất, Nhâm Tuất, Nhâm Ngọ , Nhâm Thìn, Mậu Thìn , Nhâm Tý
 • Việc tốt nên làm trong ngày 15/11: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, ký kết, giao dịch, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh
Chủ Nhật
17
Tháng 11
Ngày tốt
 • 21/10/2019 Âm lịch.
 • Bát tự: Ngày: Mậu Ngọ, Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt):  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Tuổi xung khắc: Bính Tý, Giáp Tý
 • Việc tốt nên làm trong ngày 17/11: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, đào đất, an táng, cải táng
Thứ Hai
18
Tháng 11
Ngày tốt
 • 22/10/2019 Âm lịch.
 • Bát tự: Ngày: Kỷ Mùi, Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt): Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Tuổi xung khắc: Đinh Sửu, ất Sửu
 • Việc tốt nên làm trong ngày 18/11: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, đào đất, an táng, cải táng
Thứ Năm
21
Tháng 11
Ngày tốt
 • 25/10/2019 Âm lịch.
 • Bát tự: Ngày: Nhâm Tuất, Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt): Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Tuổi xung khắc: Bính Thìn , Giáp Thìn, Bính Thân, Bính Thìn, Bính Dần, Bính Tuất
 • Việc tốt nên làm trong ngày 21/11: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, sửa bếp, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng
Thứ Sáu
22
Tháng 11
Ngày tốt
 • 26/10/2019 Âm lịch.
 • Bát tự: Ngày: Quý Hợi, Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt): Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Tuổi xung khắc: Đinh Tỵ, ất Tỵ, Đinh Mão, Đinh Hợi, Đinh Dậu, Đinh Tỵ
 • Việc tốt nên làm trong ngày 22/11: Cúng tế, giải trừ
Chủ Nhật
24
Tháng 11
Ngày tốt
 • 28/10/2019 Âm lịch.
 • Bát tự: Ngày: Ất Sửu, Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt): Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Tuổi xung khắc: Kỷ Mùi, Quý Mùi, Tân Mão, Tân Dậu
 • Việc tốt nên làm trong ngày 24/11: Cúng tế, san đường, đào đất, an táng, cải táng
Thứ Ba
26
Tháng 11
Ngày tốt
 • 1/11/2019 Âm lịch.
 • Bát tự: Ngày: Đinh Mão, Tháng: Bính Tý, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt):  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Tuổi xung khắc: Ất Dậu, Quý Dậu, Quý Tỵ, Quý Hợi
 • Việc tốt nên làm trong ngày 26/11: Họp mặt, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, đào đất, an táng, cải táng
Thứ Sáu
29
Tháng 11
Ngày tốt
 • 4/11/2019 Âm lịch.
 • Bát tự: Ngày: Canh Ngọ, Tháng: Bính Tý, Năm: Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt):  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Tuổi xung khắc: Nhâm Tý, Bính Tý, Giáp Thân, Giáp Dần
 • Việc tốt nên làm trong ngày 29/11: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, động thổ, đổ mái, sửa kho, đào đất, an táng, cải táng
Trên đây là thông tin chi tiết về các ngày tốt tháng 11 năm 2019 để cưới hỏi, về nhà mới, khai trương…. Chúc bạn tìm được cho mình ngày tốt nhất để gặp nhiều điều may mắn, tránh tai ương.
Tin tức liên quan: