Điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển sau khi có kết quả thi THPT Quốc gia là cơ hội để thí sinh thay đổi thứ tự ưu tiên ngành, trường hoặc tổ môn phù hợp với năng lực của mình. Đối với nhiều trường hợp, việc thay đổi nguyện vọng là cần thiết giúp các bạn đạt được kết quả xét tuyển cao nhất, phù hợp nhất.

Nếu như thời gian điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến kết thúc vào 17h00 ngày 26/7 thì điều chỉnh bằng phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển 2019 sẽ kéo dài thêm 2 ngày, kết thúc vào 17h00 ngày 28/7.

» Tham khảo: Cách tính điểm THPT Quốc gia 2019 mới nhất: Nguy cơ trượt cao

phieu dieu chinh nguyen vong thpt quoc gia

Các bước điền phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển THPT

Thông tin điều chỉnh đăng ký xét tuyển được khai trên 2 phiếu (Phiếu số 1 Nơi tiếp nhận lưu, Phiếu số 2 sẽ do Thí sinh lưu).

Tải mẫu phiếu điều chỉnh nguyện vọng tại đây.

phieu dieu chinh nguyen vong xet tuyen

Bước 1: Đối với phần ghi thông tin cá nhân (mục 1, 2, 3, 4, 5, 6): Các bạn ghi chính xác và thống nhất với thông tin trong Phiếu đăng kí dự thi THPT quốc gia và xét tuyển vào đại học, cao đẳng 2018.
Bước 2: Thông tin dùng để xét tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp

  • Mục 7: “Đề nghị điều chỉnh chế độ ưu tiên”: Nếu thí sinh có sửa “Khu vực ưu tiên tuyển sinh“ hoặc “Đối tượng ưu tiên tuyển sinh” thì đánh dấu X vào ô tương ứng (trong mục “Khu vực ưu tiên tuyển sinh” điền một trong các mã KV1, KV2-NT, KV2 hoặc KV3 tương ứng với khu vực ưu tiên của thí sinh được hưởng; trong mục “Đối tượng ưu tiên tuyển sinh” điền một trong các ký hiệu từ 01 đến 07 tương ứng với đối tượng ưu tiên của thí sinh được hưởng. Nếu không thuộc đối tượng ưu tiên thì để trống).
  • Mục 8 “Nội dung điều chỉnh nguyện vọng (NV) đăng ký xét tuyển“:

– Thí sinh ghi chi tiết thông tin về nguyện vọng đăng ký xét tuyển sau khi đã điều chỉnh vào bảng mới từ cột (1) đến cột (5);
– Đối chiếu bảng mới với bảng cũ (đã đăng kí khi làm thủ tục dự thi) để ghi “nội dung điều chỉnh”vào cột (6) như sau:
+ Nếu không thay đổi thứ tự NV ưu tiên và các nội dung đã đăng kí thì thí sinh ghi số tại cột (6) cùng hàng;
+  Nếu chỉ thay đổi thứ tự NV ưu tiên và giữ nguyên các nội dung khác đã đăng kí, thí sinh ghi số thứ tự NV ưu tiên cũ tại cột (6) cùng hàng;
+  Những thay đổi khác thì ghi ký hiệu “TĐ” tại cột 6 cùng hàng.

Ví dụ cụ thể cách điền phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển THPT

Để dễ hình dung cách điền phiếu giấy điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển THPT, thí sinh xem bảng điều chỉnh ví dụ dưới đây:

Bảng danh sách các nguyện vọng cũ đã đăng ký khi làm thủ tục dự thi THPT quốc gia (bảng cũ):

Thứ tự NV ưu tiênMã trường (chữ in hoa)Mã ngành/ Nhóm ngànhTên ngành/Nhóm ngànhMã tổ hợp môn xét tuyển
1BVH7132654Công nghệ thông tinT01
2KTC7340122Thương mại điện tửA00
3BKA7132654Công nghệ thông tinT01
4VHD7132654Công nghệ thông tinT01

Bảng nội dung điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (bảng mới):

Thứ tự NV ưu tiên (1)Mã trường (chữ in hoa) (2)Mã ngành/ Nhóm ngành (3)Tên ngành/Nhóm ngành (4)Mã tổ hợp môn xét tuyển (5)Nội dung thay đổi (6)
1KTC7340122Công nghệ thông tinA002
2BKA7654783Cơ khíT01
3KH0A7364897Quản trị kinh doanhT02
4VHD7132654Công nghệ thông tinT010

Trong ví dụ trên:
–  Nguyện vọng 1 của bảng mới trùng với nguyện vọng 2 của bảng cũ: Điền số (số thứ tự NV ưu tiên cũ) vào cột 6, hàng 1;
–  Nguyện vọng 2, 3 của bảng mới thay đổi so với bảng cũ: Điền TĐ vào cột 6, hàng 2, 3;
– Nguyện vọng 4 của bảng mới không thay đổi so với bảng cũ: Điền số vào cột 6, hàng 4.

» Tham khảo: