Sau khi tra cứu thông tin về điểm thi lớp 10 năm 2022, nếu cảm thấy băn khoăn và chưa thực sự hài lòng về điểm thi thí sinh có thể tiến hành phúc khảo lại bài thi. Hãy cùng blogvn.org tìm hiểu quy định về phúc khảo bài thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022 mới nhất qua bài viết sau để chủ động kiểm tra lại kết quả bài thi nếu tự tin về bài làm của mình nhưng điểm chỉ đạt ở mức trung bình.

cach phuc khao bai thi tuyen sinh lop 10

Cách phúc khảo bài thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022

Cách phúc khảo bài thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022

  • Trước ngày 7/7/2022, các cơ sở giáo dục sẽ bắt đầu nhận đơn xin phúc khảo bài thi. Mọi thí sinh đều có quyền xin phúc khảo bài thi.
  • Thí sinh nộp đơn xin phúc khảo bài thi (theo mẫu) tại nơi nộp đơn dự thi trong vòng 03 ngày sau khi công bố kết quả điểm bài thi.
  • Điểm các bài thi được điều chỉnh sau phúc khảo và được cập nhật lên hệ thống.
  • Thí sinh được nhận phiếu điểm mới (khi có thay đổi điểm số) tại trường đăng ký dự ký dự tuyển.

» Xem thêm: Tỉ lệ chọi vào lớp 10 năm 2022 tại Hà Nội, TP.HCM mới nhất

Quy trình chấm phúc khảo thế nào?

Kết quả chấm phúc khảo bài thi do Ban Thư ký Hội đồng thi xử lý như sau:

  • Nếu kết quả chấm của hai cán bộ chấm phúc khảo giống nhau thì lấy kết quả đó làm điểm phúc khảo và giao bài thi cho hai cán bộ chấm phúc khảo ký xác nhận.
  • Nếu kết quả chấm của hai cán bộ chấm phúc khảo có sự chênh lệch thì rút bài thi giao cho Trưởng ban Phúc khảo tổ chức cho cán bộ thứ ba chấm trực tiếp trên bài làm của thí sinh bằng mực màu khác.
  • Nếu kết quả chấm của hai trong ba cán bộ chấm phúc khảo giống nhau thì lấy điểm giống nhau làm điểm phúc khảo. Nếu kết quả chấm của cả ba cán bộ chấm phúc khảo lệch nhau thì  Trưởng ban Phúc khảo lấy điểm trung bình cộng của 3 lần chấm làm tròn đến hai chữ số thập phân làm điểm phúc khảo rồi ký tên xác nhận.

Bài thi có điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu (đã công bố) từ 0,25 điểm trở lên thì được điều chỉnh điểm. Trong trường hợp điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu từ 0,5 điểm trở lên thì phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các cán bộ chấm thi đợt đầu và cán bộ chấm phúc khảo (có ghi biên bản). Nếu thấy có biểu hiện tiêu cực thì xử lý theo quy định.

» Xem thêm: Hướng dẫn cách tra điểm thi lớp 10 năm 2022 toàn quốc

Điểm chính thức của bài thi sau phúc khảo được Trưởng ban Phúc khảo trình Chủ tịch Hội đồng thi ký duyệt.

Đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022

Bạn có thể tham khảo 1 trong 2 đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh lớp 10 năm 2020 sau đây để in về và điền thông tin theo quy định.

  • Mẫu 1:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 20… – 20…

(Khóa thi ngày … tháng 6 năm 20…)

Kính gửi: Hội đồng phúc khảo điểm bài thi kỳ thi tuyển sinh 10.

Họ và tên thí sinh:…………………………..

Dân tộc:……………………………………………

Sinh ngày: ….tháng…….. năm…………….

Nơi sinh: Quận, Huyện Tỉnh, TP…………..

Học sinh trường: Quận, Huyện……………….

Đã dự thi tuyển sinh 10 tại Hội đồng coi thi:….

SBD:……………. Phòng thi số…………………….

Tổng số điểm thi đã công bố : ………………….điểm;

Điểm khuyến khích cộng thêm (nếu có):

Môn xin phúc khảo:

STTMôn phúc khảo (ghi bằng chữ)Điểm thi tuyển sinhGhi chú
1
2
3

Lý do cần nói rõ thêm:…………….Lưu ý: Thí sinh ghi rõ môn thi là thường hay chuyên (ví dụ: Toán thường; Văn thường; Toán chuyên; Văn chuyên …)

…………………………………………

Thành phố …….., ngày…..tháng…..năm ….

     Xác nhận của Trường/Trung tâm             

         Hiệu trưởng/Giám đốc TT                                                                      THÍ SINH KÝ TÊN
           (Ký tên và ghi rõ họ tên)                                                                                     (Ký tên và đóngdấu)

  • Mẫu 2: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO BÀI THI

Kính gửi: Hội đồng phúc khảo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học ……….-……….

1. Họ và tên thí sinh:…………………………………..

2. Ngày sinh:…………tháng………….năm………….

3. Học sinh cơ sở giáo dục:

4. Đã dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT khóa ngày ………/………/

5. Tại Hội đồng thi:………………………………………

6. Phòng thi số:…., Số báo danh:……(ghi đủ 6 chữ số).

7. Phúc khảo bài thi môn (Học sinh chỉ ghi môn và điểm thi của môn xin phúc khảo bài thi):

Môn không chuyênMôn chuyên
Môn
Điểm thi

…….., ngày …… tháng …… năm …….

         Xác nhận của CSGD                                                                                                                Học sinh ký tên            
(Họ tên, chữ ký và đóng dấu)

Trên đây là thông tin chi tiết về cách phúc khảo bài thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022 mà các em thí sinh có thể tham khảo và áp dụng. Hy vọng sẽ là thông tin hữu ích trong kì thi sắp tới.