Sáng ngày 8/7/2021, gần 1 triệu thí sinh tham gia kỳ thi THPT Quốc gia 2021 với các tổ hợp môn Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên. Hóa học sẽ là môn thi thứ 2 sau môn Vật Lý và trước môn Sinh học của tổ hợp môn Khoa học tự nhiên. Để giúp thí sinh và phụ huynh thuận tiện hơn trong việc dò đáp án, blogvn.org sẽ cập nhật chi tiết đáp án môn Hóa mã 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212. Theo dõi chi tiết trong nội dung dưới đây.

dap an mon hoa ma 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212

Đáp án môn Hóa mã 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212

Thời gian thi THPT Quốc gia 2021 Môn Hóa

Kỳ thi THPT Quốc gia 2021 Môn hóa sẽ được thi vào ngày 8/7/2021 vào lúc 8h35 với thời gian làm bài 50 phút với 40 câu trắc nghiệm. Để tránh tình trạng gia lận, Bộ GD&DT đưa ra 24 mã đề khác nhau tương ứng với 24 thí sinh. 24 mã đê bao gồm: 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 223 224.

Cấu trúc thi THPT Quốc gia 2021 môn Hóa như sau: sẽ có khoảng 70% câu hỏi thuộc nội dung kiến thức cơ bản, 20% câu hỏi mức độ vận dụng và 10% câu hỏi ở mức vận dụng cao.

Đáp án môn Hóa mã 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212

Đáp án môn hóa mã đề 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 cụ thể như sau:

Đáp án môn Hóa THPT 2021 – Mã đề 201

41.D42.A43.B44.C45.B46.B47.A48.C49.B50.D
51.C52.A53.A54.B55.B56.A57.D58.D59.C60.D
61.C62.D63.C64.D65.A66.D67.A68.A69.B70.C
71.A72.B73.C74.C75.B76.D77.C78.B79.C80.A

Đáp án môn Hóa THPT 2021 – Mã đề 202

41.B42.A43.A44.D45.C46.B47.B48.C49.C50.C
51.A52.B53.D54.D55.C56.B57.C58.B59.D60.D
61.C62.C63.B64.D65.B66.A67.B68.A69.B70.C
71.A72.A73.B74.A75.D76.A77.D78.B79.D80.A

Đáp án môn Hóa THPT 2021 – Mã đề 203

41.C42.D43.A44.B45.C46.A47.D48.A49.C50.A
51.D52.B53.D54.B55.B56.D57.B58.C59.D60.C
61.C62.B63.A64.D65.A66.D67.D68.B69.C70.D
71.B72.B73.A74.C75.C76.A77.C78.A79.C80.B

Đáp án môn Hóa THPT 2021 – Mã đề 204

41.B42.A43.B44.C45.D46.B47.A48.B49.D50.B
51.D52.C53.D54.C55.A56.A57.B58.A59.D60.B
61.D62.C63.D64.D65.D66.C67.A68.B69.C70.C
71.A72.C73.A74.A75.C76.C77.D78.D79.A80.C

Đáp án môn Hóa THPT 2021 – Mã đề 205

41.A42.B43.C44.C45.B46.C47.C48.B49.D50.B
51.A52.C53.D54.A55.B56.C57.C58.B59.D60.B
61.C62.B63.A64.C65.D66.B67.A68.A69.B70.A
71.B72.B73.C74.A75.A76.B77.A78.B79.A80.C

Đáp án môn Hóa THPT 2021 – Mã đề 206

41.B42.C43.C44.A45.D46.B47.D48.A49.A50.B
51.C52.C53.B54.A55.B56.B57.C58.A59.C60.C
61.C62.D63.D64.C65.D66.A67.B68.D69.C70.D
71.B72.B73.B74.D75.D76.D77.A78.A79.B80.D

Đáp án môn Hóa THPT 2021 – Mã đề 207

41.C42.C43.C44.D45.C46.C47.A48.C49.A50.D
51.D52.A53.D54.A55.D56.A57.C58.C59.A60.A
61.B62.C63.B64.C65.B66.D67.D68.D69.B70.C
71.A72.C73.D74.A75.C76.A77.D78.A79.D80.C

Đáp án môn Hóa THPT 2021 – Mã đề 208

41.C42.D43.C44.C45.D46.A47.D48.D49.B50.A
51.D52.A53.C54.C55.C56.D57.B58.B59.C60.D
61.A62.A63.B64.A65.B66.C67.B68.C69.D70.D
71.B72.A73.D74.B75.B76.C77.A78.C79.A80.B

Đáp án môn Hóa THPT 2021 – Mã đề 209

41.C42.A43.B44.C45.B46.C47.A48.B49.A50.B
51.D52.A53.B54.C55.C56.B57.D58.A59.D60.B
61.A62.D63.D64.B65.D66.A67.A68.C69.B70.A
71.D72.A73.C74.D75.D76.C77.D78.D79.C80.A

Đáp án môn Hóa THPT 2021 – Mã đề 210

41.B42.D43.A44.A45.D46.C47.B48.B49.D50.C
51.D52.B53.B54.C55.A56.B57.C58.A59.A60.B
61.C62.B63.A64.C65.C66.A67.A68.A69.C70.A
71.C72.C73.B74.A75.A76.B77.C78.A79.A80.A

Đáp án môn Hóa THPT 2021 – Mã đề 211

41.B42.C43.D44.B45.A46.D47.A48.D49.C50.C
51.B52.B53.B54.C55.B56.D57.58.59.B60.D
61.C62.D63.B64.A65.B66.D67.D68.C69.A70.A
71.A72.C73.D74.A75.A76.C77.A78.C79.D80.D

Đáp án môn Hóa THPT 2021 – Mã đề 212

41.D42.A43.D44.D45.D46.C47.A48.A49.B50.C
51.D52.D53.D54.B55.D56.C57.B58.A59.D60.D
61.B62.D63.C64.D65.C66.C67.B68.C69.B70.C
71.B72.C73.C74.B75.C76.B77.C78.D79.B80.B

Trên đây là thông tin chi tiết đáp án mã đề thi 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 môn Hóa. Chúc thí sinh thi tốt và có được số điểm thật cao.

>>> Tin liên quan: