Đáp án môn Hóa mã 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 sẽ được blogvn.org cập nhật đầy đủ, hi vọng sẽ giúp các thí sinh và phụ huynh thuận tiện theo dõi. Cũng giống như năm trước, Bộ GD&DT cũng triển khai 24 bộ đề khác nhau dành cho các thí sinh tham gia thi THPT Quốc gia 2021 môn Hóa. Theo dõi ngay thông tin để nắm chính xác các câu mình đã làm đúng và số điểm nhận được sau kỳ thi nhé!

dap an mon hoa ma 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224

Đáp án môn Hóa mã 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224

Cấu trúc đề thi môn Hóa THPT quốc gia 2021

Môn Hoá nằm trong bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên. Đây cũng là môn thi được nhiều thí sinh lựa chọn để xét tuyển đại học. Đề thi môn Hoá có 40 câu hỏi với mức độ từ dễ tới khó với thời gian làm bài là 50 phút, bắt đầu thi vào lúc 8h35 ngày 8/7/2021.

Trong 40 câu hỏi thì các câu từ 1-20 luôn được đánh giá dễ, 10 câu hỏi trung bình và chỉ 10 câu hỏi có sự phân hoá trong đó nằm đặc biệt ở 4-5 câu hỏi cuối. Năm 2021, do dịch Covid-19 chương trình được tinh giản do vậy đề thi chủ tập trung chủ yếu ở lớp 12. Ngoài ra có xuất hiện kiến thức lớp 11 nhưng không đáng kể. Các câu hỏi đề thi môn Hoá luôn phù hợp dùng xét tốt nghiệp.

Đáp án môn Hóa mã 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224

Đáp án môn hóa mã đề 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 được blog cập nhật đầy đủ và chi tiết

Đáp án môn Hóa THPT 2021 – Mã đề 213

41.C42.D43.B44.C45.D46.B47.C48.A49.C50.B
51.A52.A53.A54.B55.C56.B57.C58.B59.B60.D
61.D62.C63.C64.C65.A66.A67.A68.D69.B70.A
71.A72.D73.D74.A75.A76.B77.C78.D79.B80.D

Đáp án môn Hóa THPT 2021 – Mã đề 214

41.B42.C43.A44.C45.B46.A47.A48.B49.C50.A
51.B52.D53.A54.A55.A56.B57.C58.A59.B60.A
61.B62.A63.C64.D65.D66.C67.C68.D69.C70.B
71.D72.D73.C74.D75.B76.D77.C78.D79.C80.B

Đáp án môn Hóa THPT 2021 – Mã đề 215

41.C42.A43.A44.B45.D46.B47.D48.D49.D50.C
51.B52.C53.A54.D55.C56.C57.D58.C59.A60.C
61.C62.D63.B64.B65.A66.B67.B68.B69.A70.A
71.C72.D73.D74.B75.A76.A77.D78.A79.B80.B

Đáp án môn Hóa THPT 2021 – Mã đề 216

41.B42.D43.C44.D45.B46.A47.C48.D49.A50.A
51.A52.B53.D54.B55.B56.B57.C58.A59.A60.B
61.C62.A63.B64.D65.B66.D67.B68.D69.D70.A
71.D72.A73.B74.A75.D76.A77.B78.B79.A80.D

Đáp án môn Hóa THPT 2021 – Mã đề 217

41.B42.A43.C44.A45.C46.C47.D48.D49.A50.C
51.A52.D53.A54.B55.D56.B57.B58.B59.D60.D
61.B62.D63.D64.D65.A66.D67.A68.A69.A70.B
71.D72.D73.A74.B75.B76.B77.A78.D79.B80.B

Đáp án môn Hóa THPT 2021 – Mã đề 218

1.A42.D43.D44.A45.C46.C47.C48.B49.A50.B
51.B52.C53.C54.B55.D56.D57.C58.A59.B60.C
61.A62.A63.C64.A65.D66.A67.C68.A69.A70.C
71.C72.D73.B74.D75.D76.B77.D78.B79.B80.C

Đáp án môn Hóa THPT 2021 – Mã đề 219

1. D42. D43. C44. B45. B46. B47. C48. A49. D50. D
51. C52. A53. B54. D55. A56. A57. C58. D59. C60. B
61. B62. B63. D64. B65. A66. A67. B68. C69. C70. C
71. A72. A73. A74. D75. C76. B77. A78. C79. A80. A

Đáp án môn Hóa THPT 2021 – Mã đề 220

41.D42.B43.A44.D45.C46.C47.B48.D49.D50.B
51.A52.B53.D54.C55.A56.A57.A58.C59.A60.B
61.C62.D63.A64.D65.C66.B67.D68.C69.C70.A
71.D72.C73.B74.C75.A76.C77.B78.C79.A80.D

Đáp án môn Hóa THPT 2021 – Mã đề 221

41.C42.C43.A44.B45.D46.C47.A48.C49.D50.A
51.B52.B53.C54.D55.D56.B57.C58.B59.C60.B
61.D62.A63.B64.D65.C66.D67.B68.C69.D70.B
71.C72.D73.D74.C75.C76.B77.B78.C79.D80.D

Đáp án môn Hóa THPT 2021 – Mã đề 222

41.C42.B43.B44.A45.A46.C47.C48.A49.A50.D
51.C52.A53.C54.D55.D56.C57.C58.C59.A60.A
61.B62.B63.C64.A65.D66.A67.A68.D69.C70.A
71.A72.D73.D74.A75.C76.D77.A78.D79.C80.D

Đáp án môn Hóa THPT 2021 – Mã đề 223

41.A42.D43.A44.C45.C46.D47.B48.A49.A50.A
51.D52.A53.D54.D55.B56.D57.C58.A59.B60.B
61.B62.A63.A64.C65.D66.C67.B68.C69.C70.C
71.B72.D73.A74.D75.B76.B77.A78.A79.D80.D

Đáp án môn Hóa THPT 2021 – Mã đề 224

41. A42. A43. C44. C45. D46. B47. D48. C49. C50. D
51. A52. B53. D54. D55. C56. C57. A58. D59. C60. C
61. B62. C63. A64. A65. C66. B67. A68. A69. B70. A
71. A72. D73. B74. D75. B76. B77. D78. D79. B80. B

» Tìm Hiểu: Cách thay đổi nguyện vọng THPT 2021 sau khi biết điểm

Trên đây là thông tin chi tiết đáp án mã đề213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 môn hóa thi THPT 2021. Chúc thí sinh đạt được điểm thật cao trong kỳ thi.

>>> Tin liên quan: