Trái với màn loại thí sinh được cho là “công tâm” ở tuần trước, lần này Minh Tú loại thí sinh của Lan Khuê vì “đó là người mạnh nhất”.

The Face 2017 tập 5 FULL – Minh Tú đã không còn công tâm.