Hãy chủ động nắm bắt danh sách mã khuyến mãi Grab tháng 3 để có thể thỏa thích lựa chọn phương tiện đi lại, oder nước uống, thức ăn với mức giá siêu tiêu tiết kiệm. Các mã khuyến mãi được cập nhật thường xuyên hàng tháng, nếu bạn thường xuyên sử dụng các dịch vụ của Grab thì đừng quên cập nhật Blog Chia Sẻ để lấy mã giảm giá nhé!

tong hop ma khuyen mai grabbike grabcar grabtaxi thang 3

Tổng hợp mã khuyến mãi Grab tháng 3

Tổng hợp mã giảm giá Grab mới nhất trong tháng 3

1. Mã giảm giá Grabbike

Giảm 35k
Mã giảm giá Grab ưu đãi 35K x 10 chuyến GrabBike khi thanh toán qua GrabPay by Moca
Mức giảm tối đa: 35.000đ
Ngày hết hạn: 11/03/2019
Thể lệ: Áp dụng cho dịch vụ GrabBike tại Hà Nội và TP.HCM
Lấy mã khuyến mãi tại đâyMã giảm giá Grabbike
Giảm 50K
Mã giảm giá Grab ưu đãi 50K x 1 chuyến Grab và nhận thêm gói ưu đãi trị giá 360K khi thanh toán qua GrabPay by Moca
Mức giảm tối đa: 50.000đ
Ngày hết hạn: 31/03/2019
Thể lệ: Áp dụng cho dịch vụ Grab khi thanh toán qua GrabPay by Moca
Lấy mã khuyến mãi tại đâyMã giảm giá Grabbike
Giảm 50K
Mã giảm giá Grab giảm 50K x 20 chuyến Grab
Mức giảm tối đa: 50.000đ
Ngày hết hạn: 30/04/2019
Thể lệ: Áp dụng cho tất cả các dịch vụ Grab, chỉ áp dụng cho khách hàng nhận được thông báo với phiên bản App mới nhất.
Lấy mã khuyến mãi tại đâyMã giảm giá Grabbike

2. Mã giảm giá Grabcar

Giảm 50K
Mã giảm giá Grab ưu đãi 50K x 10 chuyến GrabCar khi thanh toán qua GrabPay by Mocar
Mức giảm tối đa: 50.000đ
Ngày hết hạn: 10/03/2019
Thể lệ: Áp dụng cho dịch vụ GrabCar, GrabCar 7 chỗ, GrabCar Plus, GrabCar doanh nghiệp tại Tp.HCM
Lấy  mã khuyến mãi tại đây: Mã giảm giá Grabcar
Giảm 20K
Mã giảm giá Grab ưu đãi đến 20K x 10 chuyến GrabCar tại Đà Nẵng, Quảng Ninh, Khánh Hòa
Mức giảm tối đa: 20.000đ
Ngày hết hạn: 17/03/2019
Thể lệ: Áp dụng Áp dụng cho GrabCar, GrabCar 7 chỗ, GrabCar Plus, tại Đà Nẵng, Quảng Ninh, Khánh Hòa
Lấy  mã khuyến mãi tại đây: Mã giảm giá Grabcar
Giảm 25K
Mã giảm giá Grab ưu đãi đến 25K x 10 chuyến GrabCar tại Đà Nẵng, Quảng Ninh, Khánh Hòa
Mức giảm tối đa: 25.000đ
Ngày hết hạn: 17/03/2019
Thể lệ: Áp dụng cho GrabCar, GrabCar 7 chỗ, GrabCar Plus, GrabCar doanh nghiệp tại Đà Nẵng, Quảng Ninh, Khánh Hòa
Lấy  mã khuyến mãi tại đây: Mã giảm giá Grabcar
Giảm 50K
Mã giảm giá Grab ưu đãi đến 50K x 10 chuyến GrabCar tại Tp. HCM khi thanh toán qua GrabPay by Moca
Mức giảm tối đa: 50.000đ
Ngày hết hạn: 10/03/2019
Thể lệ: Áp dụng cho dịch vụ GrabCar, GrabCar 7 chỗ, GrabCar Plus, GrabCar doanh nghiệp tại Tp.HCM
Lấy  mã khuyến mãi tại đây: Mã giảm giá Grabcar
Giảm 40K
Mã giảm giá Grab ưu đãi đến 40K x 10 chuyến GrabCar tại Tp. HCM khi thanh toán qua GrabPay by Moca
Mức giảm tối đa: 40.000đ
Ngày hết hạn: 10/03/2019
Thể lệ: Áp dụng cho dịch vụ GrabCar tại Tp. HCM khi thanh toán qua GrabPay by Moca
Lấy  mã khuyến mãi tại đây: Mã giảm giá Grabcar
Giảm 20K
Mã giảm giá Grab ưu đãi đến 20K x 10 chuyến GrabCar tại Tp. HCM
Mức giảm tối đa: 20.000đ
Ngày hết hạn: 10/03/2019
Thể lệ: Áp dụng cho dịch vụ GrabCar tại Tp.HCM
Lấy  mã khuyến mãi tại đây: Mã giảm giá Grabcar
Giảm 50K
Mã giảm giá Grab ưu đãi 50K x 10 chuyến GrabCar tại Hà Nội khi thanh toán qua Grab Pay by Moca
Mức giảm tối đa: 50.000đ
Ngày hết hạn: 10/03/2019
Thể lệ: Áp dụng cho GrabCar, GrabCar 7 chỗ, GrabCar Plus, GrabCar doanh nghiệp tại Hà Nội
Lấy  mã khuyến mãi tại đây: Mã giảm giá Grabcar
Giảm 30K
Mã giảm giá Grab ưu đãi 30K x 10 chuyến GrabCar tại Hà Nội
Mức giảm tối đa: 30.000đ
Ngày hết hạn: 10/03/2019
Thể lệ: Áp dụng cho GrabCar, GrabCar 7 chỗ, GrabCar Plus, GrabCar doanh nghiệp tại Hà Nội
Lấy  mã khuyến mãi tại đây: Mã giảm giá Grabcar
Giảm 50K
Mã giảm giá Grab ưu đãi 50K x 2 chuyến GrabCar [Cho lần đầu sử dụng GrabCar]
Mức giảm tối đa: 50.000đ
Ngày hết hạn: 30/06/2019
Thể lệ: Áp dụng cho lần đầu tiên sử dụng GrabCar
Lấy  mã khuyến mãi tại đây: Mã giảm giá Grabcar
Giảm 50K
Mã giảm giá Grab ưu đãi 50K x 1 chuyến Grab và nhận thêm gói ưu đãi trị giá 360K khi thanh toán qua GrabPay by Moca
Mức giảm tối đa: 50.000đ
Ngày hết hạn: 31/03/2019
Thể lệ: Áp dụng cho dịch vụ Grab khi thanh toán qua GrabPay by Moca
Lấy  mã khuyến mãi tại đây: Mã giảm giá Grabcar
Giảm 50K
Mã giảm giá Grab giảm 50K x 20 chuyến Grab
Mức giảm tối đa: 50.000đ
Ngày hết hạn: 30/04/2019
Thể lệ: Áp dụng cho tất cả các dịch vụ Grab, chỉ áp dụng cho khách hàng nhận được thông báo với phiên bản App mới nhất.
Lấy  mã khuyến mãi tại đây: Mã giảm giá Grabcar

3. Mã giảm giá Grabtaxi

Giảm 50K
Mã giảm giá Grab ưu đãi 50K x 1 chuyến Grab và nhận thêm gói ưu đãi trị giá 360K khi thanh toán qua GrabPay by Moca
Mức giảm tối đa: 50.000đ
Ngày hết hạn: 31/03/2019
Thể lệ: Áp dụng cho dịch vụ Grab khi thanh toán qua GrabPay by Moca
Lấy mã khuyến mãi tại đây: Mã giảm giá Grabtaxi
Giảm 50K
Mã giảm giá Grab giảm 50K x 20 chuyến Grab
Mức giảm tối đa: 50.000đ
Ngày hết hạn: 30/04/2019
Thể lệ: Áp dụng cho tất cả các dịch vụ Grab, chỉ áp dụng cho khách hàng nhận được thông báo với phiên bản App mới nhất.
Lấy mã khuyến mãi tại đây: Mã giảm giá Grabtaxi

4. Mã giảm giá Grab Express

Giảm 50K
Mã giảm giá Grab ưu đãi 50K x 1 chuyến Grab và nhận thêm gói ưu đãi trị giá 360K khi thanh toán qua GrabPay by Moca
Mức giảm tối đa: 50.000đ
Ngày hết hạn: 31/03/2019
Thể lệ: Áp dụng cho dịch vụ Grab khi thanh toán qua GrabPay by Moca
Lấy mã khuyến mãi tại đây: Mã giảm giá Grab Express
Giảm 50K
Mã giảm giá Grab ưu đãi 50K x 2 chuyến GrabExpress
Mức giảm tối đa: 50.000đ
Ngày hết hạn: 31/03/2019
Thể lệ: Cho khách hàng lần đầu sử dụng GrabExpress, số lượt khuyến mãi có giới hạn mỗi ngày
Lấy mã khuyến mãi tại đây: Mã giảm giá Grab Express
Đồng giá 5K
Mã giảm giá Grab ưu đãi đồng giá 5K x 10 chuyến GrabExpress
Mức giảm tối đa: 20.000đ
Đơn hàng tối thiểu: 25.000đ
Ngày hết hạn: 31/03/2019
Thể lệ: Áp dụng cho dịch vụ GrabExpress Siêu tốc và GrabExpress Siêu tốc trên toàn quốc
Lấy mã khuyến mãi tại đây: Mã giảm giá Grab Express
Giảm 40K
Mã giảm giá Grab giảm 40k x 3 chuyến giao hàng, giao hàng tạm ứng
Mức giảm tối đa: 40.000đ
Ngày hết hạn: 31/03/2019
Thể lệ: Áp dụng cho dịch vụ giao hàng, giao hàng tạm ứng trên toàn quốc
Lấy mã khuyến mãi tại đây: Mã giảm giá Grab Express
Giảm 50K
Mã giảm giá Grab giảm 50K x 20 chuyến Grab
Mức giảm tối đa: 50.000đ
Ngày hết hạn: 30/04/2019
Thể lệ: Áp dụng cho tất cả các dịch vụ Grab, chỉ áp dụng cho khách hàng nhận được thông báo với phiên bản App mới nhất.
Lấy mã khuyến mãi tại đây: Mã giảm giá Grab Express
Giảm 50K
Mã giảm giá Grab giảm 50K x 2 chuyến cho dịch vụ GrabExpress [Cho lần đầu sử dụng GrabExpress]
Mức giảm tối đa: 50.000đ
Ngày hết hạn: 31/03/2019
Thể lệ: Áp dụng cho lần đầu sử dụng GrabExpress
Lấy mã khuyến mãi tại đây: Mã giảm giá Grab Express

5. Mã giảm giá Grab Food

Miễn Phí Giao Hàng
Mã giảm giá Grab Miễn Phí giao hàng cho GrabFood tại Tp.HCM và Hà Nội khi thanh toán qua GrabPay by Moca
Ngày hết hạn: 31/03/2019
Thể lệ: Áp dụng cho GrabFood tại Tp.HCM và Hà Nội
Lấy mã khuyến mãi tại đây: Mã giảm giá Grab Food
Giảm 50%
Mã giảm giá Grab ưu đãi 50%(tối đa 50K) cho GrabFood [Cho lần đầu sử dụng GrabFood]
Mức giảm tối đa: 50.000đ
Ngày hết hạn: 31/03/2019
Thể lệ: Áp dụng cho lần đầu tiên sử dụng GrabFood
Lấy mã khuyến mãi tại đây: Mã giảm giá Grab Food
Giảm 50K
Mã giảm giá Grab ưu đãi 50K x 1 chuyến Grab và nhận thêm gói ưu đãi trị giá 360K khi thanh toán qua GrabPay by Moca
Mức giảm tối đa: 50.000đ
Ngày hết hạn: 31/03/2019
Thể lệ: Áp dụng cho dịch vụ Grab khi thanh toán qua GrabPay by Moca
Lấy mã khuyến mãi tại đây: Mã giảm giá Grab Food
Giảm 50K
Mã giảm giá Grab giảm 50K x 20 chuyến Grab
Mức giảm tối đa: 50.000đ
Ngày hết hạn: 30/04/2019
Thể lệ: Áp dụng cho tất cả các dịch vụ Grab, chỉ áp dụng cho khách hàng nhận được thông báo với phiên bản App mới nhất
Lấy mã khuyến mãi tại đây: Mã giảm giá Grab Food

Cách nhập Mã khuyến mãi trên ứng dụng Grab để gọi GrabBike, GrabCar, GrabExpress

Bạn có thể truy cập Blog Chia sẻ để cập nhật mã giảm giá và chương trình khuyến mãi mới nhất của Grab, sau đó áp dụng cho mỗi chuyến đi của mình. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Sau khi tải ứng dụng Grab, bạn cần đăng ký tài khoản để sử dụng dịch vụ, bạn nên đăng ký bằng số điện thoại, sau đó nhập cả email vào để nhận được những khuyến mãi Grab qua email.

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch ngang ở góc trái trên cùng màn hình.

 ma khuyen mai grabbike grabcar grabtaxi thang 3

Nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch ngang ở góc trái trên cùng màn hình

Bước 3: Tiếp đến bạn nhấn vào mục Grabrewards.

Danh sach ma khuyen mai grabbike grabcar grabtaxi thang 3

Nhấn vào mục Grabrewards

Bước 4: Bạn nhập mã giảm giá vào trong ô Enter your promo code here.

Danh sach ma khuyen mai grab thang 3

Nhập mã giảm giá vào trong ô Enter your promo code here

Bước 5: Khi nhập mã thành công, Mã giảm giá sẽ xuất hiện, bạn nhấn vào Ride Now để áp dụng mã giảm giá.

ma khuyen mai grab thang 3

Mã giảm giá sẽ xuất hiện, bạn nhấn vào Ride Now để áp dụng mã giảm giá

Những lưu ý khi sử dụng mã giảm giá Grab

  • Mỗi mã giảm giá của Grab chỉ được áp dụng một lầ cho 1 khách hàng.
  • Nếu được tặng nhiều mã giảm giá trong cùng một thời gian, bạn hãy nhập mã giảm giá có giá trị cao nhất.
  • Mỗi mã giảm giá sẽ có thời hạn sử dụng cụ thể, vì thế bạn nên tận dụng trước khi hết thời gian  quy định.

Đừng quên ghé Blog Chia sẻ tìm hiểu và nhận mã khuyến mãi GrabBike, GrabCar, GrabTaxi tháng 3 để có những chuyến đi vui vẻ và tiết kiệm nhé!

» Tin tức liên quan: