messenger

Hướng dẫn đổi khung màu trò chuyện Messenger thành màu đen

08/05/2017, 11:05

Với sự cải tiến không ngừng của mạng xã hội Facebook, ứng dụng Messenger trên ứng dụng điện thoại nay đã có phiên bản cả trên máy tính cho người dùng sử dụng một cách …