Thông tin hỗ trợ kỳ thi THPT Quốc gia

Cập nhật các thông tin hỗ trợ, giải đáp cho các thí sinh THPT Quốc gia mới nhất, giúp thí sinh có thể nắm bắt kịp thời quy định và quy chế thi THPT Quốc gia.

Đề thi minh hoạ môn Địa Lý THPT 2020 chính thức

04/04/2020, 17:04

Chiều ngày 3/4/2020 Bộ GD&ĐT công bố đề thi minh hoạ các môn thi chính thức môn Địa Lý THPT năm 2020 cho thí sinh và phụ huynh tham khảo. Đề thi minh hoạ môn Địa Lý …

Đề thi minh hoạ môn Lịch Sử THPT Quốc gia năm 2020 chính thức

04/04/2020, 17:04

Chiều ngày 3/4/2020 Bộ GD&ĐT công bố đề thi minh hoạ các môn thi chính thức môn Lịch sử  THPT năm 2020 cho thí sinh và phụ huynh tham khảo. Đề thi minh hoạ môn Lịch Sử …

Đề thi minh hoạ môn Hoá THPT Quốc gia năm 2020 chính thức

04/04/2020, 17:04

Chiều ngày 3/4/2020 Bộ GD&ĐT công bố đề thi minh hoạ các môn thi chính thức môn Hoá học  THPT năm 2020 cho thí sinh và phụ huynh tham khảo. Đề thi minh hoạ môn Hoá THPT …

Đề thi minh hoạ môn Sinh học THPT năm 2020 chính thức

04/04/2020, 16:04

Chiều ngày 3/4/2020 Bộ GD&ĐT công bố đề thi minh hoạ các môn thi chính thức môn Sinh học THPT năm 2020 cho thí sinh và phụ huynh tham khảo. Đề thi minh hoạ môn Sinh học …

Đề thi minh hoạ môn Vật Lý THPT Quốc gia năm 2020

04/04/2020, 16:04

Chiều ngày 3/4/2020 Bộ GD&ĐT công bố đề thi minh hoạ các môn thi chính thức môn Vật Lý  THPT năm 2020 cho thí sinh và phụ huynh tham khảo. Đề thi minh hoạ môn Vật Lý …